...

17-10-2014 18:49:20

Trả lời phỏng vấn về nhà ngoại cảm Năm Nghĩa

Sau khi đăng tải loạt bài của tôi về khả năng của bà Vũ Thị Minh Nghĩa (Năm Nghĩa), báo Chuyện đời đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp để làm rõ thêm sự "lừa gạt vô thức" của nhà ngoại cảm này. Dưới đây là toàn văn cuộc phỏng vấn đó.
...

05-05-2014 15:03:44

Nhà ngoại cảm Năm Nghĩa _ Huyền thoại và sự thật (P1)

Năm 1998, ở độ tuổi 46, cô thanh niên xung phong năm xưa tên là Vũ Thị Minh Nghĩa quê ở Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình bỗng phát lộ khả năng tìm mộ liệt sỹ bằng cách gọi hồn, như một cách “nói chuyện với người chết”.
...

05-05-2014 15:23:54

Nhà ngoại cảm Năm Nghĩa _ Huyền thoại và sự thật (P2)

Muốn tìm hiểu bản chất của quá trình tìm mộ qua cầu hồn hoặc gọi vong, như trường hợp nhà ngoại cảm Năm Nghĩa và như các trường hợp khác, chúng ta cần quan tâm tới các vấn đề như sau: (1) Bản chất của hiện tượng phân thân qua lên đồng; và (2) Các kỹ thuật moi tin của giới đồng cốt.
...

05-05-2014 15:28:36

Nhà ngoại cảm Năm Nghĩa: Huyền thoại và sự thật (P3)

Như đã trình bày trong hai kỳ trước, sự nhập vong, gọi hồn hoặc nói chuyện với người chết hoàn toàn chỉ là cuộc tự nói chuyện do giới đồng cốt hoặc nhà ngoại cảm bịa đặt ra như một thủ thuật tạo niềm tin, qua đó họ tạo dựng quyền lực đối với thân nhân liệt sỹ (sau đó họ nói gì người ta cũng tin!)

 

Cuộc sống giống chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, chúng ta phải luôn tiến lên phía trước.

Albert Einstein